์Never Ending Marketing

Blog of Sufficient Marketing
081-1764882

Post Today # ธุรกิจและการตลาด

คอลัมน์ธูรกิจและการตลาด "เมื่อวิกฤตไล่ล่าเรา"
Columnist ประจำหนังสือพิมพ์ Post Today ประจำทุกวันพุธ

-สังคมผู้สูงอายุ ตอนที่ 1

Creative Marketing

Creative Marketing
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "เขาสร้างความมั่งคั่งกันอย่างไร"

Download เอกสารบรรยาย MK492 สัมมนาการตลาด

1) Marketing Plan (ppt.)
2) ตัวอย่างแผนการตลาด (Download)

ชมรมทายาทธุรกิจ หอการค้า จ.ลำปาง

โครงการสัมมนาทายาทธุรกิจรุ่นที่ 2
ชมรมทายาทธุรกิจ หอการค้า จ.ลำปาง
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทค จ.ลำปาง
17-18 Nov 2010
Download เนื้อหาการอบรม

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

อบรมเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจ ICT

จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง

การอบรมเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ ICT

เอกสารสำหรับ Download
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ อะไร

เอกสารเกี่ยวกับแผนการตลาด MK1 , MK2 , MK3

เอกสารเกี่ยวกับแผนการผลิตและการบริหารองค์กร

โปรแกรมแผนการเงิน

ตัวอย่างแผนธุรกิจ 1 , 2
แบบฟอร์มช่วยในการเขียนแผน


โครงการปริญญาโทสาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรนิเทศน์ศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร CA6505
อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
Course Outline & Slide Download
Pretest
Module1
Ch1 Information System Concept & MIS
Ch2 Information Technology
Module2
Ch3 ICT in Marketing
Ch4 e-Marketing.pdf(updated) ,
(ppt)


Case Study
Lab : Google
Project & Template
Assessment

รายงานผลสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เนตในไทย 2551(.pdf)


มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

20/10/58

Thai Marketing GURU Blog: Marketing4.0 > Big Data & Predictive Model

Thai Marketing GURU Blog: Marketing4.0 > Big Data & Predictive Model: การตลาดยุค4.0 > Big data & Predictive Model Bigdata ท่านอดีต ผอ. ศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กท พาณิชย์ เคยอยากให้ผมพูดเรื่องนี้...

3/10/58

กระดาษหัวใจรักษ์โลก 
จากข้อความข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า เราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรากระตุ้นให้คนเกิดความคิดที่อยากจะสร้างสรรค์ไอ เดียของขวัญแปลกใหม่ที่ยังใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น กระดาษของเราเป็นกระดาษที่ผลิตจากป่าไม้ที่ปลูกทดแทน นั่นหมายถึงการผลิตและการบริโภคกระดาษของเราจะไม่เป็นการทำลายป่าไม้ที่มี อยู่ตามธรรมชาติเลย อีกทั้งตัวกระดาษได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้คลอรีนในการผลิต และได้รับการรับรองจากองค์กรทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ และในการพิมพ์ลายกระดาษของเรานั้น เราพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง และที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ยังใช้กระดาษรีไซเคิล (กระดาษม้วน) และถุงพลาสติก Oxo-Biodegradable ที่สั่งทำพิเศษเพื่อให้ได้คุณสมบัติย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เชือกที่ให้ไปใน DIY Pack ก็เป็นเชือกกระดาษ เรียกได้ว่าเราพยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราทิ้งร่องรอยของมลพิษไว้บนโลก ใบนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการปลูกฝังให้ผู้ผลิตและผู้ บริโภคนั้นช่วยกันสร้างสรรค์อย่างมีสำนึกนั่นเอง
Concept ชื่อแบรนด์ Give The Gift ของเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทความที่ชื่อ The Gift (1993) ของ Clive Dilnot ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการให้ของขวัญที่ใครหลายคนอาจจะหลงลืม กันไปบ้าง การให้ของขวัญมีความสำคัญอยู่ตรงที่ผู้ให้ของขวัญ, ของขวัญและผู้รับ
การให้ของขวัญ (Give The Gift) เกิดความสำคัญตั้งแต่ผู้ให้ ที่คิดจะสรรหาของขวัญให้ผู้รับ การที่ผู้ให้นึกถึงผู้รับว่าผู้รับจะมีความสุขที่สุดเมื่อได้รับของขวัญอะไร เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ตัวของขวัญเองก็จะมีค่าขึ้นมาทันที ไม่เหมือนกับของขวัญทั่วๆไปที่ไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองในการสรรหามาให้เท่าที่ ควร และเมื่อของขวัญได้มาถึงมือผู้รับ นอกจากผู้รับจะดีใจที่ได้รับของขวัญแล้ว เค้ายังมีความสุขกับการซึมซับได้ถึงความใส่ใจที่ผู้ให้มีต่อผู้รับผ่านของ ขวัญชิ้นนั้นๆได้ด้วย
Give The Gift เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะทำให้ไอเดียในการให้ของขวัญแก่กันนั้นสมบูรณ์แบบ ที่สุด คนที่ใช้กระดาษเราห่อของขวัญ พับกล่องใส่ของขวัญจากกระดาษของเรา หรือแม้แต่ตกแต่งด้วยกระดาษของ Give The Gift นั้นเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่มีให้แก่ผู้รับและสิ่งแวดล้อม

29/11/57

3/12/54

ภัยพิบัติของโลก โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


อาจารย์ได้ให้ความกรุณามาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับมหันตภัยพิบัติของโลกและการเตรียมการรับมือให้ชาวเชียงใหม่ฟังในงานมหกรรม จิตเมตตา ชีวาเป็นสุข (Vegetarian Festival : Green & Happy Life ครั้งที่ 1 เรื่อง "การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" (1st Syposium on Education for Health and Environment) 2-4 ธันวาคม 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มนุษย์กำลังเผชิญวิกฤติและภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว ภาวะน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วมฉับพลัน พายุถล่มรุนแรง ควันพิษหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่ เหล่านี้ คือผลพวงจากปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวอย่างมาก ภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ของ Al Gore เป็นตัวจุดชนวนให้คนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาอุณหภูมิบนผิวโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาวะโลกร้อนเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปี ทั่วโลกมีการตัดไม้ทำลายป่ากันเต็มไปหมด แม้ประเทศไทยเองปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงแค่ 18% ทั่วโลกมีแต่การใช้น้ำมันใช้พลังงานมาเผาผลาญเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศก่อเกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการทำให้โลกร้อนขึ้นเพราะความร้อนผิวโลกถูกชั้นเรือนกระจกนี้กั้นไว้ไม่ให้ความร้อนออกไปนอกโลก เมื่อโลกร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกใต้และเกาะกรีนแลนด์ละลาย (น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายไม่มีผลต่อปริมาณน้ำในโลก เพราะน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเป็นก้อนน้ำแข็งมหึมาลอยตัวอยู่) ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้นทีละนิดๆ 2 มม. น้ำจะเริ่มท่วมเข้าสูป่าชายเลนทีละนิดๆ จนค่อยๆหมดสภาพไปที่เราไม่เคยเชื่อว่าน้ำจะท่วม กรุงเทพฯ วันนี้เริ่มเห็นเป็นจริงบ้างแล้ว ประเด็นแผ่นดินไหวในประเทศไทย ตั้งแต่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายๆครั้ง รวมทั้งสสึนามิใต้ท้องทะเล เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เรียกว่า Plate ต่างๆ พยายามจะปรับสมดุลเพราะน้ำทะเลแปซิฟิกในซีกโลกตะวันออกซึ่งมีปริมาณมหาศาล ถ่วงให้น้ำบนผิวโลกด้านนั้นมีมาก โลกจึงเริ่มแกว่ง โลกต้องปรับสมดุลให้แกนโลกเอียงเพิ่มขึ้น จึงเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมากขึ้นแผ่นดินจึงเริ่มขยับและเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้น ในประเทศไทยเองก็มีรอยเลื่อนที่มีพลัง (Active Fault) อยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยเลือนกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์ค่อนข้างใหญ่ แม้ว่าเขื่อนจะแข็งแรงเพียงใดหากรอยเลื่อนนั้นรุนแรงต่างฝ่ายต่างเลื่อน เขื่อนก็ต้องแตกเข้าสักวัน แผ่นดินในประเทศไทยก็เริ่มจมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมหมดได้ในที่สุด โดยเฉพาะภาคกลางของไทยซึ่งถือว่าอันตราย หากภูเขาน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมด ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นประมาณ 8 เมตรซึ่งภาคกลางคงอยู่ไม่ได้ เพราะปัจจุบันสูงกว่าระดับน้ำทะเลแค่เมตรกว่าๆ มันอาจจะท่วมเข้ามาลึกถึงสิงห์บุรี ลพบุรี แต่เราจะยอมให้กรุงเทพมหานครและเมืองหลวงเก่าของเราคืออยุธยาจมน้ำไปหมดอย่างนั้นหรือ มันมีวิธีการแก้ไขคือการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ขวางปากอ่าวไทยขอเพียงแต่รัฐบาลรับฟังบ้างจนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นแนวทางการป้องกันเลย ฉะนั้น “หายนะภัยที่เกิดจากวิกฤติโลกร้อน” จึงเกี่ยวข้องกับเปลือกโลกที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลใหม่ สิ่งที่เสียหายตามมาจากการปรับตัวของเปลือกโลกจึงส่งผลกระทบกับชีวิตของมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากนั้นคาดว่าอีก 12 ปี หลังโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจะกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่มีการทำสงครามกันเพราะวิกฤตธรรมชาติจะทำให้มนุษย์รู้โทษภัยของ”ความไม่รู้จักพอ” แต่การไปถึงจุดนั้นได้ มนุษย์คงต้องโดนกระตุ้นจากธรรมชาติเสียก่อนเป็นการอาศัยวิกฤตเพื่อเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่มนุษย์จะต้องขอให้เกิดให้เกิดวิกฤตเสียก่อนจึงจะเลิกทะเลาะกันเลิกทำสงครามกัน เพราะตอนนี้เราพึงตระหนักว่า ทุกคนมีเวลาอยู่เพียง 12 ปี เท่านั้นก่อนถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

Keynote Speaker :
ศาสตราจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คือ นักคิด นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นระบบการลงจอดของยานอวกาศบนดาวอังคารขององค์การ NASA ท่านปฏิบัติสมาธิและเป็นมังสวิรัติมายาวนานกว่า 30 ปี ท่านปฏิเสธเงินเดือนของนาซาที่จะให้เพิ่มอีก 20 เท่า เพื่อที่จะกลับมาสอนหนังสือเด็กๆในชนบทในเมืองไทย สร้างคนรุ่นใหม่จากอายุ 6 ขวบ เพื่อให้เป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป (ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี บรรยายสอนเรื่องการพัฒนาจิตของเยาวชนไปทั่วโลก ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเสียสละ สมถะ และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและมหาชนที่น่าสรรเสริญมาก)
Link ไป Facebook

22/5/54

Creative Marketing


เมื่อนโยบายของรัฐบาลขานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการนำพาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างสรรค์และมีแนวคิดแปลกใหม่สอดคล้องไปพร้อมๆกัน ประกอบด้วย การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เกิดจากความร่วมมือของธุรกิจที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน การใช้กลยุทธ์การตลาดน่านน้ำสีขาว หรือการทำการตลาดบนพื้นฐานของจริยธรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้แนวคิดนอกรอบไม่ยึดติดรูปแบบเดิมๆ การผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน หรืออาจจะประยุกต์ใช้หลักการของ SCAMPER ในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ๆ อันได้แก่ การใช้หลักการทดแทน ร่วมกัน ปรับปรุง ทำให้ใหญ่ขึ้น เล็กลง การนำไปใช้กับสิ่งอื่น การกำจัดออก และการปรับรื้อระบบใหม่ โดยจะต้องมีการพัฒนาตราสินค้าไปพร้อมๆกับการใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ที่ต้นทุนต่ำแต่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการผลักดันและสนับสนุนจากองค์กรตามนโยบายของรัฐ คือ สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม กอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สำเร็จตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับดังกล่าว
In compliance with the government’s policy of the Economic and Social Development Plan No. 11, the focus has been turned to using Creative Economy as an important strategy that will lead the nation in position to compete with other countries. The most important issue about a successful marketing strategy is to have both creative and innovative ideas working together. These ideas include creating products and services through collaborations between companies that have different corporal strengths. The followings are different strategies that could be used like White Ocean Strategy, Corporate Social Responsibility; (CSR), Lateral marketing (think out of the box) or integrating art, culture, history and modern technology. Another alternative is to use the SCAMPER model to create new products or services. These methods include Substitution, Combination, Adaptation, Magnification/ Minification, Put to other uses, Elimination and Rearrangement. There is a need to develop brands by using modern marketing tools that requires small budget but can effectively relate to consumer’s behavior through Social Media. These methods are fully supported by the government both public and private sectors such as Thailand Creative Economy Agency (TCEA), Thailand Creative and Design Center (TCDC) under the Prime Minister’s Office. กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา,(2553).การตลาดเชิงสร้างสรรค์.เชียงใหม่--วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ.

26/12/52

ป้าย....โคตระ ป้าย....เหลือเชื่อ

มีป้ายต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนาน สับสนและงงงวยต่อผู้พบเห็นมากมาย เท่าที่รวบรวมมานี่ก็มาจากที่ต่างๆ ทั้งที่ พบเอง และมีคนส่งมาทางเนต ก็อ่านกันดูพอสนุกสนานหน่ะครับ แต่ก็ยังงง ว่ามีเจตนาอะไร ความหมายคืออะไร What does it mean?
รูปแรก ป้ายบ้านโดนเอาว์ แถว อ.กันทรลักษณ์ โอแม่เจ้า รูปต่อไป ผาหำหด อยู่ จ.ชัยภูมิ และรูปที่สาม หมู่บ้านสุกรพนา อยู่แถวหลังมหาลัยของผม พายัพ เชียงใหม่นี่เอง

รูปที่ 4 นี่เลย ใครไปเที่ยวพาร์คลับ เชียงรายบ่อยๆ ต้องเห็นสองผับนี่แน่นอน

รูปต่อไป ใครกำลังมีความรัก หรือ จะสมหวังเรื่องใดห้ามไปเด็ดขาด "บ้านท่าจะแห้ววว" ก๊าก แถวประจวบนู่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับ What does it mean???

Creative Commons

Creative Commons License
Kulachatrakul Travel's Blog โดย Thailand Cyber University อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ kulachatrakul.blogspot.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://kulachatrakul.blogspot.com/